Expertise

a_rene_krikhaarRené Krikhaar is meer dan vijfentwintig jaar werkzaam op het gebied van software engineering. In verschillende functies heeft René zijn expertise en ervaring opgebouwd: software engineer, software architect, configuration manager, researcher, manager en innovator.

Deze ervaring en expertise wil René graag met u delen.

René heeft gedoceerd op de Vrije Universiteit (associate professor) in het vak Software Configuration Management (master course). Momenteel doceert hij aan de Universiteit van Amsterdam het vak Software Architecture (master Software Engineering).

René traint professionals op het gebied van software architectuur en software engineering. Hij heeft een passie voor het vak techniek en helpt scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) door het geven van workshops zoals robotica , programmeren, wiskunde en rekenen.